Telefoni za Komunikaciju + 381 63 214223 / +381 63 8895472

LOX UVOZ IZVOZ Snabdevanje i prodaja svih vrsta industrijskog gasa

U skladu sa potrebama tržišta koje se javljaju u današnjim uslovima, GREEN ENERGIJA AUTOMATIZECIJE D.O.O, pored prodaje i servisa rezervoara i opreme LOX, započela je i prodaju industrijskog gasa u domaćem i međunarodnom tržištu , snabdevamo i prodajemo sve vrste industrijskog gasa, posebno kiseonik, argon i azot. USLUGE KRIOGENE OBUKE I KONSALTINGA