Telefoni za Komunikaciju + 381 63 214223 / +381 63 8895472

CNG OPREMASve procese preduzimamo
I Upravljamo Po Sistemu Ključ u Ruke.

SISTEMI KONTROLE I REGULACIJE DISTRIBUCIJE GASA

 • +

  GREEN ENERGIJA AUTOMATIZECIJE D.O.O pruža tehničku podršku svetske klase za dizajn, inženjering i implementaciju naših rešenja. Za pružanje boljih usluga svojim kupcima povećala se radnu snagu Servisne službe.

 • +

  Pored aktivnosti održavanja, može pružiti inženjerska rešenja, ugradnju industrijskih gasnih sistema i obuku rukovaoca. GREEN ENERGIJA AUTOMATIZECIJE D.O.O ima moćno servisno vozilo opremljeno svim potrebnim alatima, aparatima za zavarivanje, vakuumskim pumpama, rezervnim delovima i opremom za ugradnju i održavanje na licu mesta kako bi intervenisalo kad god zatreba.

 • +

  Sistemi distribucije, kontrole i regulacije industrijskog gasa potrebni su za isporuku gasa pod odgovarajućim pritiskom i u dovoljnoj količini do više tačaka industrijskog korišćenja gasa (ova) u korisničkom proizvodnom području.

PROJEKTI PROIZVODNJE, UGRADNJE I UKLJUČIVANJA STANICA ZA SMANJENJE PRITISKA CNG-a.

 • +

  Sve procese preduzimamo i upravljamo po sistemu ključ u ruke.

 • +

  Aktivnosti sa zavarivanjem

 • +

  Periodično održavanje

 • +

  Aktivnosti popravke linija

 • +

  Merenje i vakuumski postupak

 • +

  Kalibracija mernih instrumenata

 • +

  Ispitivanja bez razaranja

 • +

  Peskarenje & Farbanje

 • +

  GREEN ENERGIJA AUTOMATIZECIJE D.O.O pruža tehničku podršku svetske klase za dizajn, inženjering i implementaciju naših rešenja. Za pružanje boljih usluga svojim kupcima povećala se radnu snagu Servisne službe.

  Pored aktivnosti održavanja, može pružiti inženjerska rešenja, ugradnju industrijskih gasnih sistema i obuku rukovaoca. GREEN ENERGIJA AUTOMATIZECIJE D.O.O ima moćno servisno vozilo opremljeno svim potrebnim alatima, aparatima za zavarivanje, vakuumskim pumpama, rezervnim delovima i opremom za ugradnju i održavanje na licu mesta kako bi intervenisalo kad god zatreba.