Telefoni za Komunikaciju + 381 63 214223 / +381 63 8895472

MARİNE LNG Zaštita životne sredine

Raznolikost proizvoda i oblasti usluga brzo se diverzifikuju i razvijaju u okviru smanjenja granica sumpora, smanjenja emisije dimnih gasova i stoga zaštite životne sredine, koju svet pomno prati. Paralelno s tim, ekološka pravila koja zahtevaju smanjenje štetnih emisija sumpora i azota sa brodova na 1 promila u ECA regionima i na 5 promila u celom svetu, nova tehnologija koja će zaštititi brodograditelje kao i vlasnike brodova bez povećanja stope emisije dimnjaka u brodove i istovremeno povećavajući operativne troškove, vodi nas do njihovog istraživanja. U rešavanju ovog problema u prvi plan dolazi upotreba LNG-a sa nultim odnosom sumpora kao brodskog goriva.

Marine LNG

 • +

  Raznolikost proizvoda i oblasti usluga brzo se diverzifikuju i razvijaju u okviru smanjenja granica sumpora, smanjenja emisije dimnih gasova i stoga zaštite životne sredine, koju svet pomno prati. Paralelno s tim, ekološka pravila koja zahtevaju smanjenje štetnih emisija sumpora i azota sa brodova na 1 promila u ECA regionima i na 5 promila u celom svetu, nova tehnologija koja će zaštititi brodograditelje kao i vlasnike brodova bez povećanja stope emisije dimnjaka u brodove i istovremeno povećavajući operativne troškove, vodi nas do njihovog istraživanja. U rešavanju ovog problema u prvi plan dolazi upotreba LNG-a sa nultim odnosom sumpora kao brodskog goriva.

 • +

  Iz dana u dan u svetskim morima raste potražnja za novoizgrađenim brodovima koji će raditi sa LNG-om kao glavnim pogonskim gorivom.

 • +

  Socar Marine, marka azerbejdžanske državne naftne kompanije Socar, aktivne na tržištu morskih goriva, koja je jedna od najvećih naftnih i gasnih kompanija na svetu, izvela je prvo LNG punjenje gorivom novoizgrađenog broda za prevoz vozila u Brodogradilištu Tuzli Sedef.

 • +

  Ponosni smo što smo uključeni u ovaj veliki projeka sa našim 20-godišnjem iskustvom i stručnim tim om.

 • +

  GREEN ENERGIJA AUTOMATIZECIJE D.O.O pored know-how a u realizaciji prodaje LNG-a kao brodskog goriva ima sve vrste infrastrukture i spreman je da pruži usluge.