Telefoni za Komunikaciju + 381 63 214223 / +381 63 8895472

USLUGE KRIOGENIH KONSALTINGA ZAJEDNO SVE JE MOGUĆE

Na osnovu svoje filozofije, pored rezervoara, opreme, servisa, dodatne opreme, rezervnih delova i usluga montaže objekata naših kupaca LNG.LIN.LAR.LOX, kao GREEN ENERGIJA AUTOMATIZECIJE D.O.O.pružamo sveobuhvatne obuke korisnika i usluge kriogenih konsaltinga.